• Home
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp là chìa khóa thành công của doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái hiện nay. Làm sao để bộ máy tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc,  xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững như thế nào, quy trình hoạt động ra sao để tối ưu hóa thời gian và tiết kiệm chi phí?

Các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải là:

 • Thiếu chiến lược kinh doanh
 • Cấu trúc Công ty chưa phù hợp
 • Hệ thống lương thưởng, phúc lợi không rõ ràng, chảy máu nhân tài;
 • Hệ thống và quy trình làm việc chưa được chuẩn hóa
 • Chi phí hoạt động cao, không tối ưu được lợi nhuận

Bệnh viện doanh nghiệp CVG với đội ngũ chuyên gia đa dạng nhiều lĩnh vực, họ là những chủ doanh nghiệp thực chiến và hạnh phúc. Với kinh nghiệm về tái cấu trúc doanh nghiệp thành công, các chuyên gia Bệnh viện doanh nghiệp sẽ chung tay cùng Chủ doanh nghiệp:

 • Xác định chiến lược, tìm ra sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tầm nhìn dài hạn, các chính sách ngắn hạn, dài hạn, từ đó vẽ ra bức tranh toàn cảnh cho doanh nghiệp;
 • Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự: Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức, xác định mục tiêu, chức năng và mô tả công việc các vị trí để tối ưu hóa hiệu suất làm việc;
 • Cải thiện quy trình hoạt động: tư vấn xây dựng các quy trình hoạt động tinh gọn, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.
 • Tối ưu chi phí và nâng cao lợi nhuận: cơ cấu bức tranh tài chính doanh nghiệp;

Doanh nghiệp sẽ đạt được gì sau khi tái cấu trúc cùng Chuyên gia Bệnh viện doanh nghiệp

 • Trọng tâm và phương hướng rõ ràng, từ đó doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên có cùng mục tiêu, sứ mệnh.
 • Giảm chi phí hoạt động, tăng trưởng tốt hơn. Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả từ đó giải quyết được các vấn đề tài chính.
 • Hệ thống thông tin quản lý được cải thiện giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định
 • Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên – giữ được nhiều nhân tài và nâng cao hiệu quả.

Thay đổi hay là chết? Doanh nghiệp sẽ chọn giải pháp nào để đưa chính mình vượt lên sự khủng hoảng của nền kinh tế? Hãy để Bệnh viện doanh nghiệp giúp bạn.